Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau khi thực hiện dự án VSMT giai đoạn 1Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là dòng kênh nằm giữa lòng Sài Gòn, gắn liền với mảnh đất này theo bao năm tháng và nó đã cùng Sài thành trải qua những biến cố, thăng trầm suốt bề dày lịch sử vài trăm năm. Cùng ngắm nhìn dòng kênh này sau khi thực hiện dự án VSMT giai đoạn 1

troi-lenh-denh-giua-long-kenh-nhieu-loc-ngam-nhin-sai-gon-18

troi-lenh-denh-giua-long-kenh-nhieu-loc-ngam-nhin-sai-gon-11

toan-canh-kenh-nhieu-loc-thi-nghe

thien_23-8_senhong4_kienthuc_zbjg

thien_23-8_senhong2_kienthuc_ntyl

????????????????????????????????????

gallery htttd-kenh-thi-nghe-3 images538092_l3emaxresdefault cam-dung-do-xe-tren-tuyen-duong-doc-kenh-nhieu-loc-thi-nghe  33394b34a719a194470d876636087cfb 20_zing_1

SAMSUNG CSC

Tin khác đã đăng