Khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thônNhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Thủ tướng đã có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn theo phạm vi trách nhiệm của mình.

Hình minh họa

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân, học sinh tham gia bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước…

Chỉ thị của Thủ tướng nhất mạnh việc ưu tiên giao các công trình cho doanh nghiệp  đủ năng lực tiếp cận quản lý, vận hành. Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan và UBND cấp tỉnh điều chỉnh chính sách bàn giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, trong đó thứ tự ưu tiên giao quản lý, vận hành công trình nước sạch nông thôn cho DN, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp xã.

Nguồn: L.Nhi – CTTĐT

Tin khác đã đăng