Mở rộng quan hệ đối tác về thích ứng BĐKH dựa vào hệ sinh tháiThứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã đề nghị hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình cần phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng các đơn vị trong Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” tốt hơn nữa.

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

“Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến quốc tế về khí hậu. Dự án được triển khai thí điểm tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản dự án. Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường được giao là chủ dự án.

Sau khi nghe ông Nguyễn Thế Chinh, Giám đốc dự án báo cáo tổng kết công việc đã hoàn thành trong năm 2016 và kết hoạch năm 2017, đồng thời nghe báo cáo cũng như các kiến nghị của hai địa phương Hà Tĩnh và Quảng Bình cùng các đại diện các Bộ, ban ngành, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: Mục tiêu của dự án là lồng ghép chiến lược thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển, tích hợp thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái vào các chính sách thích ứng quốc gia một cách có hệ thống và thử nghiệm cách tiếp cận thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái tại địa phương. “Việc triển khai dự án sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược về ứng phó với BĐKH” – Thứ trưởng nói.

Ông Hà Thế Chinh - Giám đốc dự án

Ông Nguyễn Thế Chinh – Giám đốc dự án báo cáo tổng kết dự án thực hiện trong năm 2016 và mục tiêu, kế hoạch 2017

Thứ trưởng cho biết, ngoài tiến độ và kết quả đã đạt được trong năm 2016, cần phải lưu ý và khắc phục những tồn tại đang vướng mắc để trong năm 2017, không lặp lại những khó khăn này nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra của dự án.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị phải đưa ra các khả năng để nhân rộng các tác động của dự án và mở rộng quan hệ đối tác về thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái.

Ông Phan Lam Sơn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh trình bày những khó khăn và kiến nghị

Đồng thời, phải “tăng cường cơ chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án, Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức và hai tỉnh tham gia dự án trong quá trình triển khai các hoạt động năm 2017 để có một kết quả thống nhất, đồng đều và hiệu quả để sau này còn phát triển và nhân rộng ra các địa phương khác”. – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân kết luận.

Cũng trong buổi họp, thứ trưởng cũng rất hoan nghênh và cám ơn chính phủ Đức đã giúp đỡ và hỗ trợ Việt Nam triển khai được dự án. Thứ trưởng đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để Việt Nam hoàn thành các nghĩa vụ của mình liên quan đến biến đổi khí hậu, đẩy mạnh khả năng ứng phó và thực hiện nghiêm túc Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu (COP21).

Nguồn: Khương Trung – TN&MT

Tin khác đã đăng