Năm 2017: Hà Nội thu hồi hơn 2.700 ha đấtHội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố năm 2017.

hanoi
Ảnh: Infonet

Theo Nghị quyết này, năm tới Hà Nội sẽ thu hồi 2.748ha đất của 869 công trình, dự án; 390 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích là 832ha.

Hà Nội cũng thống nhất bổ sung danh mục 212 dự án thu hồi đất năm 2016 với diện tích 1.131,38ha; 108 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 259,91ha được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất ngày 30/8/2016.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng