Nhiều trường hợp sẽ bị thu hồi đấtNhững trường hợp được giao đất không đúng đối tượng (theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); những người có hành vi gian dối để được chính quyền giao đất; những trường hợp không có nhu cầu sử dụng đất thực tế nhưng lợi dụng chính sách để được giao đất song không sử dụng ngay sau khi được giao… đều phải thu hồi. Đây là chỉ đạo mới nhất của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi.

thu-hoi-dat
Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thu hồi những trường hợp được giao đất không đúng đối tương.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu thu hồi đối với những diện tích đất do UBND xã đấu giá giao trái thẩm quyền sau ngày 1/7/2004 hoặc những diện tích đất được Ủy ban nhân dân xã cho mượn, cho thuê trái pháp luật…

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các huyện/thị xã/thành phố tổ chức kiểm tra hiện trạng và tiến hành áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để đảm bảo thu hồi được đất trên thực tế tất cả các trường hợp mà Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành và sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, đảm bảo có quỹ đất giao cho nhân dân thiếu đất sử dụng, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Đồng thời, công khai quán triệt thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân về mục tiêu, nguyên tắc, biện pháp khắc phục khuyết điểm, sai sót, tạo quỹ đất để giải quyết cho người dân có nhu cầu sử dụng đất, có đất sản xuất để ổn định cuộc sống.

Nguồn: moitruong

Tin khác đã đăng