Những thách thức của COP22Hội nghị lần thứ 22 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 22) diễn ra từ ngày 07 đến ngày 18-11 tại thành phố Marrakech (Maroc)

Với sự tham dự của 43 nguyên thủ quốc gia và 32 người đứng đầu chính phủ các nước trên thế giới. Ngoài các phái đoàn chính thức, còn có 3.300 tổ chức xã hội dân sự cũng sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện này.

chahedmarrakechcop2
Hội nghị lần thứ 22 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
Ấn định các mục tiêu phổ quát

Vấn đề đầu tiên cho các nhà đàm phán, đặc biệt là cho Tổng thống Ma-rốc: đó là duy trì đặc tính phổ quát của Thỏa thuận Paris, bằng cách thiết lập những mục tiêu chung cho tất cả các quốc gia, phát triển và đang phát triển, trong một hệ thống chung, ngay cả khi hệ thống này vận hành khác biệt tùy theo hoàn cảnh các quốc gia.

Việc phê chuẩn nhanh chóng – và bất ngờ – Các quốc gia cho phép Thỏa thuận Paris có hiệu lực trước khi bắt đầu COP22 và do đó Hội nghị đầu tiên của các Bên tham gia Thỏa thuận Paris được tổ chức với mục tiêu đạt tới một gói các quyết định được thông qua vào năm 2018, trong COP24.

Điều này có nghĩa rằng các quốc gia chưa phê chuẩn Thỏa thuận Paris (ví dụ trong nhóm G20, bao gồm Australia, Nhật Bản, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ) không thể chính thức tham gia vào việc ra quyết định trong khuôn khổ của Thỏa thuận này, nhưng họ vẫn sẽ cần tham gia vào các cuộc thảo luận, để tránh những chất vấn về sau.

cwvexvuw8aaize_
Hakima El Haite, Bộ trưởng Môi trường Ma-rốc, và Laurence Tubiana, đại sứ Pháp phụ trách về các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu. 

Cụ thể hóa viện trợ cho các nước đang phát triển

Vấn đề thứ hai: chi tiết các nguồn lực đã hứa cho các nước đang phát triển, để giúp họ đạt được mục tiêu của mình trong khuôn khổ của Thỏa thuận Paris, đòi hỏi phải được nêu rõ.

Chúng bao gồm các công cụ và phương tiện để: nâng cao năng lực của các nước đang phát triển để đạt được các mục tiêu; huy động các dòng tài chính quốc tế ít nhất lên tới 100 tỷ đô la mỗi năm từ bây giờ cho đến năm 2020; thực hiện các chính sách quốc gia trong cam kết tự nguyện của các quốc gia, được gọi là Quyết tâm Đóng góp Quốc gia; và cuối cùng là khuyến khích  chuyển giao công nghệ.

Đánh giá những tiến bộ

Vấn đề thứ ba và là vấn đề cuối cùng đối với các nhà đàm phán: thảo luận về việc xây dựng khuôn khổ minh bạch trong đó tất cả các bên tham gia đều đăng ký để thực hiện một tổng quan về những tiến bộ so với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Khuôn khổ minh bạch này phải dựa trên các chỉ số liên quan, đến kiểm kê phát thải khí với hiệu ứng nhà kính của các quốc gia, đến chính sách được thực hiện và đến những chuyển đổi  quan trọng thu được. Khuôn khổ minh bạch này rất cần thiết, vì nó cho phép thông tin và hướng dẫn  hành động cho các quốc gia và các tổ chức phi nhà nước.

Sự minh bạch này là một đảm bảo để tuân thủ các cam kết hiện tại và là động lực chính cho việc tăng cường tham vọng của các hành động khí hậu, mà vẫn phải giữ mức tăng nhiệt độ trung bình dưới 2 ° C.

Hỗ trợ các sáng kiến địa phương 

Trong suốt COP22, các sáng kiến và cam kết của các thực thể ngoài nhà nước, được các quốc gia hỗ trợ, sẽ nằm trong  chương trình nghị sự toàn cầu cho hành động khí hậu. Sự tham gia ngoài nhà nước này được thiết lập xung quanh bốn loại thực thể.

Đầu tiên là các cộng đồng địa phương. Mũi nhọn để chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, là nơi thuận lợi để quan sát các vấn đề liên quan đến tiếp cận nguồn năng lượng hay vận tải, cũng như đến thích ứng và khả năng phục hồi các vùng lãnh thổ, vai trò của các cộng đồng địa phương đã được công nhận trong khuôn khổ của Thỏa thuận Paris.

Mạng lưới và liên minh của các cộng đồng này (ICLEI, các thành phố và chính quyền địa phương, C40, các thành phố khí hậu tài chính Leadership Alliance …) được nhóm theo quy mô khác nhau, dao động từ vài nghìn người cho đến California, nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới. Quy mô nhỏ nhất của chúng và các dự án liên kết  “lãnh thổ” này có thể được xây dựng xung quanh quá trình chuyển đổi năng lượng cho phép họ khuếch đại hành động của các quốc gia.

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng được đưa vào trong chương trình nghị sự đô thị mới được thông qua ở Quito cách đây vài tuần tại Hội nghị Habitat III.

Sự tham gia của lĩnh vực tài chính

Cộng đồng thứ hai: đó là những người trong lĩnh vực tài chính, có thể là nhà bảo hiểm, nhà đầu tư, quản lý tài sản, chủ  ngân hàng, nhà điều hành, chúng ta cũng đã thấy vai trò của họ được nhấn mạnh tại Thỏa thuận Paris, với mục tiêu “liên kết các dòng tài chính” đối với các mục tiêu khí hậu.

Các liên minh này cũng đã phát triển mạnh mẽ (Portfolio Decarbonization Coalition, Global Investor Coalition on Climate Change, 5 Voluntary Principles for Climate Mainstreaming…), bằng việc mời các tổ chức đã phê chuẩn Thỏa thuận đánh giá và công bố các hành động của họ đối với nguy cơ cacbon, giảm lượng khí thải carbon khỏi danh mục đầu tư của họ, tham gia vào các cuộc đối thoại cổ đông hoặc “không đầu tư” các loại nhiên liệu hóa thạch.

Các sự kiện hàng đầu của COP (Ngày tài chính khí hậu, IDFCDiễn đàn  tài chính khí hậu) sẽ cho phép những tổ chức này trình bày những tiến bộ của họ và tăng cường cam kết của họ.

Thứ ba là huy động những tổ chức  tăng cường: đó là các doanh nghiệp có thiết lập giá cacbon nội bộ,  để hướng hành vi và đầu tư của các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp … Giá cac-bon nội bộ này cho phép các doanh nghiệp dự đoán và đôi khi bổ sung giá carbon thực hiện bởi quốc gia.

thi-truong-than
Bản đồ của thị trường than.

Thiết lập giá than không phải là alpha và omega của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, nhưng nó là một điều kiện cần thiết. Công cụ này đã được phổ biến ở cấp độ doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các quốc gia thông qua một số sáng kiến được Liên Hiệp Quốc hay Ngân hàng Thế giới tiến hành (Carbon Disclosure Project, Business Leadership on Carbon Pricing, Carbon Pricing Leadership Coalition…).

Xem xét lại Nông nghiệp

Liên minh thứ 4 với tầm quan trọng chiến lược: đó là liên quan đến những cam kết và hành động theo sáng kiến “3 chữ A – Thích ứng của nông nghiệp châu Phi  (Adaptation de l’agriculture africaine)”. Sáng kiến này, do nước chủ nhà của COP22 đưa ra và rất thú vị.

Thứ nhất, thay đổi khí hậu đe dọa  đặc biệt tới nông nghiệp mong manh của châu lục này. Tiếp đó, triển vọng của một thế giới trung lập về phát thải khí với hiệu ứng nhà kính mở ra cho nông nghiệp những thực hành mới trong sử dụng đất đai và các nguồn năng lượng và vật liệu sinh học dựa trên một loạt các khả năng mới.

Những cơ hội này phải được quản lý một cách chặt chẽ và dựa trên sáng kiến “4 cho 1000” (tăng 4 cho 1000 khả năng lưu trữ carbon trong đất), được nước Pháp trình bày năm ngoái tại COP21.

Không còn thời gian để thời gian chết

Để hoàn thành sứ mệnh “COP cho hành động”, Hội nghị Marrakesh sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trên 7 vấn đề này, để tăng cường độ tin cậy của Thỏa thuận Paris, đồng thời thúc đẩy khả năng huy động tất cả các bên liên quan.

Để có thể vượt qua cam kết cá nhân của các bên liên quan, thoả thuận ở Marrakech theo một lộ trình từ bây giờ để tăng cường  chương trình hành động toàn cầu cho  khí hậu, và cho phép các nhà đàm phán  đạt tới các quyết định muộn nhất là tới năm 2018.

Sau thành công của Thỏa thuận Paris, sự cấp bách về khí hậu vẫn còn đó và không nên để thời gian chết: COP ở Marrakech cần phải đánh dấu những tiến bộ mới.

Nguồn: Bảo Châu – Moitruong

Tin khác đã đăng