Sơn La: Đẩy mạnh truyền thông về nước sạch và VSMT Nông thônTrong những năm qua, để nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Sơn La đã duy trì các hoạt động thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như mở các lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành công trình cấp nước; thường xuyên phát tờ rơi, tài liệu, tranh cổ động, treo biển truyền thông... với nội dung về cấp nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn các xã, bản.

vsmtnt-son-la
Cán bộ Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Sơn La hướng dẫn các em học sinh rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các loại bệnh

Đặc biệt, vào tháng 4 hàng năm, Trung tâm đã duy trì tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT Nông thôn với các hoạt động phong phú, thiết thực. Điển hình, năm 2016, với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu”, Trung tâm đã phát động hoạt động trồng cây xanh, hướng dẫn các em học sinh rửa tay với 6 bước bằng xà phòng để phòng tránh các loại bệnh; dọn vệ sinh, thu gom rác quanh khu vực dân cư, tổ bản… tại xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với sự tham gia hưởng ứng tích cực của gần 500 cán bộ, nhân dân, học sinh.

Đồng thời, trong năm 2016, Trung tâm cũng thường xuyên tham gia và tổ chức cho cán bộ đoàn viên tiến hành trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường. Tại các buổi lễ, Trung tâm đã kết hợp phát tờ rơi, tài liệu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó,  Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền định kỳ về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn; phổ biến các thông tin về việc xây dựng, vận hành các công trình cấp nước… Tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn, hiệu quả, tiết kiệm tại hộ gia đình… Chất lượng thông tin thường xuyên được củng cố và nâng cao.

Nhờ công tác thông tin truyền thông được thực hiện thường xuyên, liên tục, hình thức phong phú, đa dạng, nhận thức về vai trò sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La những năm qua đã có những chuyển biến quan trọng.

Hầu như ở đâu nhân dân cũng nhận thức được vai trò, ý nghĩa của nước sạch và vệ sinh môi trường với sức khỏe và cộng đồng. Phong trào xây dựng và sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường đã phát triển trên khắp các vùng. Nhiều xã, bản đã duy trì tốt phong trào bản làng xanh, đẹp, văn minh; bộ mặt của vùng nông thôn ngày một đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu tới năm 2020, nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 95%, trong dó 65% số hộ được cung cấp nước sạch đạt quy chuẩn, trong giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Sơn La xác định: Công tác truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường Nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, cần tiếp tục được củng cố, duy trì và tăng cường thực hiện, từ đó nâng cao nhận thức của người dân cùng tham gia sử dụng nước sạch, tiết kiệm, hiệu quả, có ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Nguồn: Nguyễn Nga – moitruong

Tin khác đã đăng