Tiếp tục phối hợp tuần tra, giám sát TN&MT biểnMới đây, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển năm 2016 và triển khai hoạt động tuần tra, giám sát, phát hiện và xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường biển trong năm 2017.

Hai bên ký kết và trao đổi nội dung ký kết các hoạt động sẽ thực hiện trong năm 2017

Tới dự có đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư Lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đồng chí Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam cùng đông đảo lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng phối hợp thực hiện giữa hai bên .

Năm 2016, thực hiện Quy chế phối hợp số 11557/QC-BQP-BTNMT, Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thống nhất thực hiện 6 nội dung phối hợp cơ bản và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của hai bên chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra, giám sát môi trường biển cũng như đóng góp và việc xây dựng các văn bản pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường biển.

Theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các đơn vị liên quan thành lập 02 Đoàn công tác đi kiểm tra, nắm bắt tình hình việc chấp hành pháp luật trong quản lý khai thác sử dụng tài nguyên và  bảo vệ môi trường biển, hải đảo; hiện trạng môi trường biển tại các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương có biển.

Thông qua kết quả phối hợp kiểm tra đã nắm bắt được thực trạng việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo tại các địa phương; tuyên truyền pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời tiếp thu ý kiến phản ánh từ phía doanh nghiệp, chính quyền địa phương, trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền có các giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại. Cũng thông qua công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát với lực lượng Cảnh sát biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhận thấy đây là một nhiệm vụ rất cần thiết và hiệu quả góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên biển, ven biển và hải đảo. Thông qua đó cán bộ công chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tuần tra, kiểm soát cũng như tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị hai bên đã thống nhất  các nội dung  cơ bản sẽ cùng nhau thực hiện trong năm 2017, đó là: tiếp tục phối hợp thực hiện có ó hiệu quả tất cả các nội dung đã ký kết giữa hai bên về các hoạt động trên vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam; Tiếp tục đổi mới hình thức, phối hợp đảm bảo hiệu quả trong trao đổi thông tin, xử lý nhanh các điểm phát sinh; Tăng cường  công tác trao đổi thông tin, thông báo về các chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý tổng hợp TNMT biển, hải đảo; Đẩy mạnh phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý tổng hợp TNMT biển, kịp thời phát hiện những sai phạm để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật TNMT biển cho ngư dân …Đồng thời cũng nhất trí cao về công tác phối hợp nhằm đạt được hiệu quả  cao nhất  trong  thực thi phát luật trên biển, phối hợp thực hiện nghiệp vụ và cùng nhau góp ý vào các văn bản pháp luật liên quan.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng