Tổng Kết Quá Trình Thực Hiện Cuộc Thi Online “Ý Tưởng Xanh Vì Thành Phố An Lành”Tới hết ngày 07/10/2020. Đã có 45 đơn vị, tổ chức và 14 cá nhân gửi 59 bài thi tham dự. Đặc biệt, chỉ riêng Hội Liên hiệp Thanh niên Tp. HCM đã vận động được 12 quận huyện với nhiều cá nhân đơn vị tham gia gửi bài dự thi.

Các bài thi được gửi dưới hình thức (i) Bài viết trình bày ý tưởng (ii) Giới thiệu các mô hình BVMT (iii) Các hoạt động cộng đồng (iv) Bài viết, giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về BVMT. Đa số bài viết, mô hình có gửi kèm theo Video clip minh họa. Các bài dự thi Tư vấn xin gửi kèm theo báo cáo này. Danh sách đơn vị tham gia gửi bài thi với các bài thuyết trình, video minh họa…được phân loại và tổng hợp như file đính kèm ở đây

 

Tin khác đã đăng