Việt Nam tham dự các hội nghị quốc tế về đa dạng sinh họcTừ ngày 4/12 đến 17/12 tại Cancun, Mexico diễn ra 3 hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học mà Việt Nam là thành viên.

logocop-13

Các sự kiện quốc tế về đa dạng sinh học diễn ra trong 2 tuần tại Cancun (Mexico)

Đó là: Hội nghị lần thứ 13 của các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học (COP13), cuộc họp lần thứ 8 của các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP-MOP8) và cuộc họp lần thứ 2 của các bên tham gia Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (NP-MOP2)

Đoàn Việt Nam do TS. Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn còn có đại diện của các Bộ, ngành liên quan.

Có khoảng 10.000 đại biểu tham dự các sự kiện này, bao gồm đại diện của các nước thành viên, các nước không phải là thành viên, các tổ chức quốc tế và các tổ chức tham gia COP13, CP-MOP8 và NP-MOP2. Các đại biểu tham dự các Hội nghị lần này nhằm đàm phán các vấn đề trong khuôn khổ của Công ước và các Nghị định thư về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học cũng như việc thực hiện Kế hoạch chiến lược đa dạng sinh học giai đoạn 2011 – 2020 và mục tiêu Aichi.

Nguồn:  Sở TN&MT

Tin khác đã đăng