Xây dựng, nâng cấp 127 công trình nước sạch tập trungThực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, trong những năm qua, tỉnh đã huy động tổng nguồn vốn 864.391 triệu đồng thực hiện nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình 19.398 triệu đồng, vốn lồng ghép 159.725 triệu đồng, vốn tín dụng 564.224 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 39.737 triệu đồng, nguồn lực nhân dân đóng góp 69.451 triệu đồng, nguồn vốn 11.856 triệu đồng.

Từ nguồn vốn toàn tỉnh đã xây dựng và nâng cấp 127 công trình nước sạch tập trung; 32 bãi thu gom rác thải; nâng cấp, xây dựng chỉnh trang 66 khu nghĩa trang xã theo quy hoạch. Có 43 xã đã thành lập tổ thu gom rác thải, tăng 41 xã so với trước khi thực chiện chương trình; tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 83%; 90% cơ sở SX -KD trên địa bàn các xã đạt chuẩn về môi trường.

Nguồn: baohoabinh

Tin khác đã đăng