Chương trình Nước và Vệ sinh: Bộ công cụTiếp thị vệ sinh là một lĩnh vực đang nổi lên với một nhóm khá ít người thực hiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Hỗ trợ cho Cộng đồng mới thực hiện

Với cuốn Giới thiệu tiếp thị vệ sinh, Chương trình Nước và Vệ sinh (WSP) mong muốn đóng góp cho lĩnh vực vệ sinh qua chia sẻ những hướng dẫn thực tế về thiết kế, thực hiện và giám sát các chương trình tiếp thị vệ sinh nông thôn trên diện rộng tại Ấn Độ, Indonesia, và Tanzania, và thêm một số dự án thực hiện tại Campuchia và Peru.

Vì là một cộng đồng mới triển khai, mục tiêu của chúng tôi là nắm bắt và chuyển thể những kinh nghiệm của WSP thành những đề xuất thực tế. Đồng thời, chúng tôi nhận ra rằng khi thực hiện nhiều chương trình hơn, những phương pháp tốt sẽ xuất hiện và có thêm nhiều bài học mới. Với tinh thần này, chúng tôi khuyến khích các độc giả liên hệ với chúng tôi khi có những kiến nghị và đề xuất.

Độc giả của cuốn tài liệu

Có thể có nhiều người thấy cuốn tài liệu này bổ ích, Hướng dẫn Giới thiệu Tiếp thị Vệ sinhhướng tới ba độc giả chính:

• Người quản lý chương trìnhlà người chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện chương trình vệ sinh nông thôn cho các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ song phương và đa phương hoặc các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Cuốn tài liệu hướng dẫn này giúp họ hiểu các hợp phần chủ yếu của một chương trình tiếp thị vệ sinh.

tiep-thi-ve-sinh

• Chuyên gia tiếp thị xã hội và thương mại có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác như y tế công cộng. Hướng dẫn này sẽ giúp họ hiểu cách vận dụng kỹ năng của mình để hỗ trợ người khác thay đổi hành vi về quản lý phân từ đó làm cho các hộ gia đình tiến lên nấc thang vệ sinh.

• Các đối tác phát triểncó thể sử dụng hướng dẫn này để nâng cao năng lực cho các đối tác chính phủ về tiếp thị vệ sinh và giúp họ vận dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau trong điều kiện mỗi nước.

Mục tiêu tổng thể

Liệu chỉ dựa vào cuốn hướng dẫn này các độc giả có thể trở thành các chuyên gia tiếp thị vệ sinh được không? Có thể là không. Chúng tôi cũng không thể đưa ra một lộ trình chính xác cho bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, mục tiêu của cuốn hướng dẫn và bộ công cụ này là:

• Xác định tiếp thị vệ sinh và các hợp phần chính của một sáng kiến tiếp thị vệ sinh;

• Cung cấp khung tổng thể cho chương trình vệ sinh nông thôn mở rộng và lý giải sự cần thiết áp dụng phương pháp tiếp thị vệ sinh vào chương trình

• Giải thích các bước cần thiết để thiết kế, thực hiện và giám sát chương trình tiếp thị vệ sinh trên diện rộng;

• Cung cấp những hướng dẫn thực tế về thực hiện chương trình;

• Chia sẻ ví dụ cụ thể và các bài học kinh nghiệm của WSP từ trước đến nay; và

• Nêu rõ những thách thức và đề xuất giải pháp.

>> Tải bản đầy đủ

Nguồn: Nhóm vệ sinh nông thôn toàn cầu của WSP

Tin khác đã đăng