Cộng đồng tham gia phòng chống, bảo vệ ô nhiễm nước mặtĐây là dự án được chính quyền quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Trung tâm môi trường và phát triển cộng đồng triển khai từ tháng 10/2016, bước đầu có hiệu quả thiết thực.


Người dân tham gia vớt rác, vệ sinh môi trường nước ở ao Dài (phường Mễ Trì). Ảnh: Thanh Liêm 

Sở dĩ vấn đề ô nhiễm nước mặt được chọn để giải quyết ở quận Nam Từ Liêm vì quận này hiện có 44 hồ, ao. Theo các kết quả quan trắc đánh giá chất lượng nước mặt nhiều năm qua cho thấy, nhiều ao, hồ đã bị ô nhiễm, nhất là trong các làng xóm, khu dân cư cũ, ảnh hưởng tới cảnh quan cũng như đời sống, sức khỏe của người dân.

Trước thực trạng đó, để cải thiện môi trường, cảnh quan, huy động sự tham gia và nâng cao nhận thức của người dân, làm nền tảng cho việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quận đã phối hợp Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường từ phía cộng đồng.

Mô hình thí điểm đầu tiên được thực hiện tại ao Dài ở khu dân cư các tổ dân phố số 2 và số 4 thuộc Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì. UBND phường Mễ Trì. Dự án đã thành lập Tổ giám sát ô nhiễm môi trường nước tại ao Dài có 14 thành viên, gồm đại diện Hội Phụ nữ, Thanh tra nhân dân; bảo vệ tổ dân phố, tổ trưởng các tổ dân phố, người dân sống chung quanh ao…

Tham gia dự án “Cộng đồng tham gia phòng chống, bảo vệ ô nhiễm nước mặt”, Tổ giám sát cộng đồng cùng các hộ dân được dự lớp tập huấn, cung cấp các kiến thức về phương pháp quản lý, giám sát môi trường nước mặt dựa vào cộng đồng. Tổ giám sát còn được trang bị một số thiết bị đo nhanh chất lượng môi trường nước. Cộng đồng dân cư nơi đây đã cùng nhau thảo luận, xây dựng kế hoạch giám sát và kinh phí hỗ trợ cho hoạt động giám sát ô nhiễm môi trường nước tại ao Dài…

Sau khi dự án “Cộng đồng tham gia phòng chống, bảo vệ ô nhiễm nước mặt” được triển khai tại ao Dài, bên cạnh việc xử lý nước ao bằng chế phẩm sinh học Redoxy-3C và thả bè thủy sinh…, Tổ giám sát đã tiến hành tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường. Chỉ sau một thời gian ngắn, ao Dài đã được làm sạch.

Từ hiệu quả của mô hình này, tói đây, UBND quận Nam Từ Liêm sẽ nhân rộng việc áp dụng mô hình trên tất cả các phường, đồng thời sẽ hỗ trợ việc thực hiện mô hình tại các địa phương khác.

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng