Mời thầu gói thầu XL-01: Thi công tuyến cống baoMỞ THẦU GÓI THẦU XL- 01 THI CÔNG TUYẾN CỐNG BAO THUỘC DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TP – GIAI ĐOẠN 2   Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án Vệ sinh môi […]

MỞ THẦU GÓI THẦU XL- 01 THI CÔNG TUYẾN CỐNG BAO

THUỘC DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TP – GIAI ĐOẠN 2

 

Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án Vệ sinh môi trường thành phố (giai đoạn 2);

Vào lúc 9h00 ngày 23 tháng 3 năm 2016, Ban QLĐT dự án Vệ sinh môi trường Thành phố tiến hành mở thầu gói thầu xây lắp đầu tiên của dự án, gói thầu XL-01 Thi công tuyến cống bao.

Đến tham dự buổi mở thầu có đại diện Sở Giao thông vận tải, Tư vấn CDM (Tư vấn đấu thầu) và các nhà thầu tham dự thầu (Phòng QLDA – Văn phòng UBND Thành phố, Sở KHĐT có mời nhưng không tham dự).

Theo kết quả đánh giá sơ tuyển, có 04 nhà thầu đã đạt sơ tuyển và đã mua hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, ngày 07 tháng 3 năm 2016, Nhà thầu Mc Connell Dowell Constructors Ltd (Australia) đã có thư không tham dự thầu. Đến thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 23 tháng 3 năm 2016, chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm:

1)      Italian – Thai public Company (Thailand);

2)      Vinci Construction Grands projects and CSM Bessac (France).

Trước tình hình trên, Ban QLĐT đã điện thoại báo cáo WB tại Hà nội, WB đã đồng ý cho phép Ban QLĐT mở thầu.

1

Đại diện các đơn tham dự buổi lễ mở thầu gói thầu XL-01 Thi công tuyến cống bao

Tại buổi mở thầu, đại diện Ban QLĐT đọc các pháp lý liên quan đến mở thầu gói thầu XL-01, đồng thời Tư vấn CDM tiến hành mở hồ sơ dự thầu, đọc to/rõ các thông tin chính về hồ sơ dự thầu của 02 nhà thầu tham dự. Đại diện các nhà thầu tham dự thầu đã xác nhận các số liệu dự thầu và không có ý kiến. Các thông tin buổi mở thầu được lập thành Biên bản để Ban QLĐT báo cáo WB và các cấp thẩm quyền có liên quan.

  3

Đại diện Tư vấn CDM, Ban QLĐT và Nhà thầu kiểm tra niêm phong HSDT (nhà thầu Italian-Thai)

2

Đại diện các bên tham dự nghe đọc các thông tin chính của HSDT

Cuối buổi mở thầu, đại diện Ban QLĐT cảm ơn sự quan tâm của các nhà thầu đến gói thầu và đã tham dự thầu, đồng thời yêu cầu Tư vấn CDM tiến hành ngay công tác đánh giá để sớm có kết quả lựa chọn nhà thầu. Ban QLĐT cũng mong muốn rằng, ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, các nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, thiết bị để tiến hành khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên của dự án, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Gói thầu XL-01 dự kiến khởi công vào quý II năm 2016.

Lê Quang Việt – Phó Trưởng Ban QLDA

Tin khác đã đăng