Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà NộiTừ ngày 3/3/2017, Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội chính thức có hiệu lực với những quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất.

Những trường hợp được đấu giá phải: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên; đồng thời vốn của chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện; cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được giao đất, cho thuê đất.

Đồng thời phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Cũng theo quy định trên thì một số trường hợp không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội bao gồm: trường hợp không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Những người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; người thân (cha mẹ vợ, chồng, con, anh ruột, chị một, em ruột) của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá cũng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, trường hợp người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cũng không được tham gia đấy giá.

Nguồn: Bích Đào – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng