Thư mời thầu TV-10: Tư vấn hoàn thiện hồ sơ mời thầu và hỗ trợ đấu thầu cho gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thảiBan quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM (chủ đầu tư) xin mời Nhà thầu tư vấn gửi hồ sơ mời thầu cho dịch vụ tư vấn (sau đây gọi là "Dịch vụ")

thu-moi-thau-tv-10_v1

thu-moi-thau-tv-10_v2 thu-moi-thau-tv-10_v3

Tin khác đã đăng