Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu PP-01THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu PP- 01: “Thiết kế chi tiết và lập Hồ sơ mời thầu cho hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải tại khu vực Quận 2”   Thông tin chung: Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí […]

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu PP- 01: “Thiết kế chi tiết và lập Hồ sơ mời thầu cho hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải tại khu vực Quận 2”

 1.   Thông tin chung:
 2. Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

–          Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

–          Điện thoại: 08 39142903

–          Fax: 08 39142983

 1. Tên dự án: Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố – giai đoạn 2
 2. Nội dung:
 3. Tên gói thầu: PP-01: “Thiết kế chi tiết và lập Hồ sơ mời thầu cho hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải tại khu vực Quận 2”
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi quốc tế
 5. Giá gói thầu: 2.051.598 USD (bao gồm thuế và dự phòng phí)
 6. Giá trúng thầu: 1.758.611 USD (bao gồm các khoản thuế)
 7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty HaskoningDHV Nederland B.V (Hà Lan) tại

Quyết định phê duyệt số 86/QĐ – VSMTTP ngày 02/12/2015 của Ban Quản lý Đầu tư về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu  PP-01: “Thiết kế chi tiết và lập Hồ sơ mời thầu cho hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải tại khu vực Quận 2”

 1. Hình thức hợp đồng: trọn gói
 2.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tháng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vương Hải Long

Tin khác đã đăng