Tuần lễ Nước quốc tế Việt Nam 2018 – Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước



Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước là chủ đề chính của Tuần lễ Nước quốc tế Việt Nam - VACI 2018 diễn ra từ ngày 4 đến 8-3 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thể hiện quan điểm và cam kết góp phần bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, hướng tới xây dựng và phát triển nền kinh tế bền vững trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho rằng: Quản lý tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp và toàn diện đã trở thành quan điểm nhất quán của Việt Nam và đã được thể hiện xuyên suốt trong Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước.

Theo ông Trần Quý Kiên, quản lý tài nguyên nước phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông. Cơ cấu sử dụng nước phải phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tài nguyên nước phải được phát triển bền vững; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu. Phải coi sản phẩm nước là hàng hóa; sớm xóa bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn nước và cung ứng dịch vụ nước.

Đồng thời, phương thức quản lý này cũng được thể hiện thống nhất trong các nghị định, quyết định, thông tư cũng như trong việc triển khai chính sách quản lý tài nguyên nước ở các cấp.

 

Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) Tống Ngọc Thanh cho biết, VACI 2018 cũng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tích cực hoạt động sản xuất, nghiên cứu ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ, dịch vụ… nhằm hướng tới mục đích thiết thực là tăng cường nhận thức của cộng đồng về tài nguyên nước và môi trường.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ năm 1980 đến nay, tổng lượng nước khai thác trên thế giới tăng trên 1% mỗi năm, tạo thêm sức ép ngày càng lớn về nước ở rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện tại, trên thế giới, khoảng 780 triệu người chưa có điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch an toàn, trong khi đó, cả nguồn nước mặt và nước dưới đất đang ngày càng bị suy thoái, ô nhiễm. Theo ước tính của Liên hiệp quốc, thế giới sẽ cần thêm 30% nước sạch so với nhu cầu hiện tại vào năm 2030 và có thể lên đến 44% vào năm 2050.

Nguồn: SGGPO

Tin khác đã đăng