Vẽ không gian xanhI. Thông tin cá nhân / nhóm thực hiện :

1. Tên tổ chức cá nhân : Ủy ban nhân dân quận Bình Tân .

2. Thông tin liên hệ :

– Địa chỉ : Số 521 Kinh Dương Vương , phường An Lạc , quận Bình Tân , Thành phố Hồ Chí Minh .

– Điện thoại : ( 028 ) 38 750 307 – Fax : ( 028 ) 38 752 855 .

– Email : binhtan@tphcm.gov.vn

II. Thông tin về ý tưởng / hoạt động / mô hình dự thi :

1. Tên sáng kiến / hoạt động mô hình dự thi : Vẽ không gian xanh .

2. Thời gian thực hiện : Trong năm 2020 .

3. Địa điểm thực hiện : Tại các mảng tường rào công ty , trường học trên địa bàn quận

>>CHI TIÊT BÀI VIẾT

Tin khác đã đăng