417.000 hộ dân ở TP HCM thiếu nước sạchNắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn trên sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đang ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp nước của TP HCM. Hiện 417.000 hộ dân đang bị thiếu nước sạch, chủ yếu là ở những quận, huyện vùng ven

Nguồn: VTC14

Tin khác đã đăng