Bình Định: Gần 14.000 giếng thuộc diện phải xử lý, trám lấpSở TN&MT Bình Định đang thực hiện dự án “Điều tra, phân loại lập danh mục các giếng khoan, giếng đào không sử dụng trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương án trám lấp”.

Dự án là nhằm điều tra, khảo sát, thống kê các loại giếng khoan, giếng đào và các loại giếng khác trên địa bàn tỉnh; phân loại các giếng cần phải xử lý, trám lấp theo quy định; Xây dựng phương án, kế hoạch xử lý, trám lấp giếng theo quy định… Đồng thời, Dự án có nhiệm vụ: Thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu có liên quan đến Dự án; điều tra, khảo sát, phân loại giếng theo nhóm.

Đến nay, qua gần 1 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã xác định, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 13.861 giếng thuộc diện phải xử lý, trám lấp; trong đó có 7.650 giếng hỏng, giếng bị suy giảm lưu lượng, mực nước, chất lượng giếng nước không khắc phục được (gồm 5.475 giếng đào, 2.193 giếng khoan)… Những địa phương có nhiều giếng cần xử lý nhất là: Hoài Nhơn (2.896 giếng); An Nhơn (2.139 giếng); Tuy Phước (2.081 giếng); Phù Cát (1.933 giếng); Tây Sơn (1.206 giếng).

Nguồn: Bảo Châu – CTTĐT

Tin khác đã đăng