Chủ đầu tư có thể nộp tiền thay vì giao đấtTrong 43 dự án đã kiểm tra, dự án nào đủ điều kiện giao nền đất nền thì lập thủ tục bàn giao. Nếu không còn đất thì nộp tiền trước tháng 6-2017.

Ngày 5-12, UBND TP.HCM đã giao Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện nơi có đất, xử lý các dự án có nghĩa vụ bồi thường đất do Nhà nước trực tiếp quản lý bằng nền đất.

Theo đó, đối với 43 dự án đã tổ chức kiểm tra, dự án nào đủ điều kiện bàn giao nền đất cho TP.HCM thì tiến hành lập thủ tục bàn giao và tiếp nhận ngay. Trên cơ sở nhu cầu tái định cư của từng quận, huyện, đề xuất điều chuyển và bố trí tái định cư hoặc bán đấu giá.

vp_bjxg
43 chủ đầu tư có thể nộp tiền thay vì giao đất

Nếu dự án không còn quỹ nền để bàn giao hoặc nền đất không đảm bảo điều kiện để tiếp nhận thì chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ bằng việc bàn giao nền đất tại dự án khác của chủ đầu tư.

Trong trường hợp, chủ đầu tư không còn nền đất tại dự án khác để bàn giao thì kiểm tra, rà soát các điều kiện pháp lý, đề xuất UBND TP.HCM cho phép chủ đầu tư nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ hoán đổi đất thay cho hình thức bàn giao nền đất đối với từng trường hợp.

Đối với các dự án còn lại có nghĩa vụ bồi thường đất do Nhà nước trực tiếp quản lý bằng nền đất trên địa bàn TP.HCM, tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát theo từng địa bàn quận, huyện để phân loại, xử lý theo hướng nói trên. Đảm bảo xử lý dứt điểm trước ngày 30-6-2017.

Nguồn: Báo điện tử Phát Luật thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác đã đăng