Đề xuất nhiều quy định trong sử dụng tài nguyên nướcMức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới… là những nội dung đang được Bộ Tài chính xây dựng trong một Dự thảo Thông tư về lĩnh vực này.

quy-dinh-su-dung-tai-nguyen-nuoc
Ảnh minh họa

Theo Dự thảo, đối tượng nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả hộ gia đình) đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác sử dụng nước biển; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định tại Thông tư này.

Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm tổ chức thẩm định và thu phí thẩm định cấp phép thăm dò nước dưới đất; cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất; cấp phép khai thác sử dụng nước biển; cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định tại Thông tư này.

Theo đó, dự kiến phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn là 3 triệu đồng/hồ sơ. Đối với thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất, dự thảo đề xuất: Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 3.000 đến dưới 10.000 m3/ngày đêm, mức thu 8 triệu đồng/hồ sơ; báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 20.000 đến 30.000 m3/ngày đêm, mức thu là 15 triệu đồng/hồ sơ…

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng