Gia Lai: Cấp Giấy chứng nhận không quá 14 ngàyThực hiện cải cách hành chính, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục về đất đai, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải được đảm bảo triển khai kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất và toàn diện. Trong đó, phải xác định cụ thể các thủ tục hành chính được đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ban ngành và UBND các huyện, UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo kế hoạch, thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận sẽ rút ngắn thời gian thực hiện từ 20 ngày làm việc xuống còn không quá 14 ngày trong giai đoạn 2016 – 2017, và đến năm 2020 còn không quá 10 ngày.

Tiếp theo, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ được rút ngắn thời gian thực hiện từ 30 ngày xuống còn không quá 20 ngày làm việc trong giai đoạn 2016 – 2017, đến năm 2020 còn không quá 15 ngày.

Thực hiện kế hoạch này, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai có trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng