Hướng dẫn lồng ghép truyền thống rửa tay với xà phòngTrong thời gian qua nhiều dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam như SARS, cúm A (H5N1, H1N1), bệnh tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa, ngành y tế đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền cho cộng đồng thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân trong đó có vệ sinh bàn tay nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Thực tế đã chứng minh rửa tay với xà phòng (RTVXP) là một biện pháp đơn giản, dễ làm, chi phí thấp nhưng có khả năng giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Hơn nữa, truyền thông RTVXP có thể lồng ghép khá dễ dàng vào các chương trình cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm mang lại các tác động tích cực, hiệu quả.

Để nhân rộng các hoạt động truyền thông RTVXP được sự tài trợ của Chương trình Nước và Vệ sinh – Ngân hàng Thế giới, Cục Quản lý môi trường
y tế – Bộ Y tế xây dựng cuốn “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép truyền thông rửa tay với xà phòng – Tài liệu dành cho cán bộ quản lý y tế cấp trung ương, tỉnh và huyện”. Cuốn sổ tay trình bày những thông tin cơ bản về RTVXP và hướng dẫn một số phương pháp lồng ghép truyền thông RTVXP với mong muốn hỗ trợ cán bộ quản lý y tế các cấp thực hiện lồng ghép truyền thông RTVXP vào các chương trình cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang triển khai trong hệ thống ngành y tế.

Cuốn sổ tay này được xây dựng trên cơ sở tham khảo các văn bản, hướng dẫn về RTVXP của ngành Y tế cũng như khảo sát thực tế tại một số tỉnh như Hà Nam, Nghệ An, Tiền Giang và Yên Bái. Trong quá trình biên soạn tài liệu không thể tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên soạn mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân để cuốn tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.

>>Tải bản đầy đủ

Nguồn: Cục Quản lý môi trường y tế

Tin khác đã đăng