Kon Tum: Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đấtChủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở TN&MT tỉnh.

kon-tum-phat-trien-quy-dat
Một góc thành phố Kon Tum. Ảnh: Internet

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với Trung tâm Phát triển quỹ đất của thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà và huyện Sa Thầy.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; có 5 phòng phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Chi nhánh tại 3 huyện, thành phố (Đăk Hà, Sa Thầy và TP. Kon Tum). Khi có đủ điều kiện, sẽ thành lập Chi nhánh tại các huyện còn lại.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng