Lần đầu xây dựng mô hình rạn nhân tạo đa mục tiêuHội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thiết lập rạn nhân tạo kết hợp phục hồi san hô ở khu vực mũi Bàng Thang” (tây bắc Hòn Tre, vịnh Nha Trang). Đề tài do Thạc sĩ Nguyễn Đình Đàn - Trưởng phòng Địa chất và địa mạo biển - Viện Hải dương học và cộng sự thực hiện.

mo-hinh-ran-nhan-tao
Ảnh minh họa

Đề tài thiết kế và thử nghiệm rạn nhân tạo kết hợp phục hồi san hô nhằm tạo cảnh quan cho du lịch lặn biển vịnh Nha Trang; xây dựng khu rạn nhân tạo đa chức năng với 100 giá thể bằng bê tông ở phía nam Hòn Đen, thuộc khu vực mũi Bàng Thang; phục hồi thành công 3 loài san hô, có tỷ lệ sống cao trên 60%; tham gia phục hồi tại chỗ một giống san hô khác. Đề tài cũng xây dựng mô phỏng các quá trình động lực đánh giá tác động ảnh hưởng của công trình rạn nhân tạo đối với giảm sóng ở bãi tắm Nha Trang.

Kết quả nghiên cứu mang hiệu quả về mặt khoa học, lần đầu tiên áp dụng xây dựng mô hình rạn nhân tạo đa mục tiêu, kết hợp khoa học liên ngành tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học.

Về mặt môi trường, mô hình mang lại đa dạng sinh học cho môi trường biển, tăng cường nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch biển; bước đầu cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá khả năng việc xây dựng rạn nhân tạo đối với các bãi tắm.

Về khoa học và công nghệ, mô hình góp phần vào việc phát triển khoa học công nghệ biển, góp phần vào bảo vệ môi trường, tăng cường nguồn lợi thủy sản, đa dạng hóa hệ sinh thái và phát triển ngành du lịch lặn biển. Đề tài cho thấy có thể áp dụng nhiều nơi trong vùng ven bờ biển và hải đảo của các tỉnh ven biển có nhu cầu.

Đối với các hiệu quả về kinh tế xã hội, đề tài phát triển khía cạnh mới trong việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản, đa dạng hóa hệ sinh thái; phát triển ngành du lịch lặn biển. Do vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài ngoài việc có ý nghĩa rất lớn về mặt khoa học, mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế – xã hội cho các địa phương ven biển.

Nguồn: L.Nhi – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng