Mời Bày tỏ quan tâm gói thầu TV-05 “Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý đầu tư”YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN TƯ VẤN)   Nước: Việt Nam Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (viết tắt là “HCMCES-2”) Khoản vay: IBRD Loan No. 8460-VN/IDA Credit No. 5568-VN Tên gói thầu: Tư vấn hỗ trợ kỹ […]

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN TƯ VẤN)

 

Nước: Việt Nam

Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (viết tắt là “HCMCES-2”)

Khoản vay: IBRD Loan No. 8460-VN/IDA Credit No. 5568-VN

Tên gói thầu: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý đầu tư

Số tham chiếu (như Kế hoạch lựa chọn nhà thầu): TV-05

  1. Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhận khoản vay từ Ngân hàng Thế giới cho dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chi Minh (HCMCES-2), và dự kiến sử dụng một phần để thực hiện dịch vụ tư vấn.
  1. Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm: Hỗ trợ Ban quản lý đầu tư thực hiện quản lý và điều phối dự án cho đến khi hoàn thành tất cả các hợp đồng tư vấn và xây dựng trong dự án HCMCES-2, ngoại trừ quản lý các nhà thầu và giám sát xây dựng hàng ngày thuộc trách nhiệm của các tư vấn khác được Ban quản lý đầu tư thuê riêng. Theo hợp đồng, Tư vấn sẽ hỗ trợ Ban quản lý đầu tư thông qua các hoạt động, bao gồm:

a) Hỗ trợ Ban quản lý đầu tư về kỹ thuật và quản lý hợp đồng;

b) Hỗ trợ Ban quản lý đầu tư điều phối tất cả các hoạt động của dự án;

c) Lập kế hoạch tổng thể, giám sát và đánh giá tiến độ và hỗ trợ Ban quản lý đầu tư về công nghệ thông tin; và

d) Hỗ trợ Ban quản lý đầu tư về báo cáo dự án.

Các dịch vụ tư vấn dự kiến bắt đầu triển khai vào tháng 9/2016 và kéo dài 48 tháng.

  1. Ban quản lý đầu tư (IMA) dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh mời các công ty tư vấn thích hợp (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ. Tư vấn quan tâm sẽ cung cấp thông tin thể hiện năng lực của mình theo yêu cầu và có kinh nghiệm phù hợp thực hiện dịch vụ. Tiêu chí danh sách ngắn là:

a) Kinh nghiệm của Tư vấn: Tư vấn cần giới thiệu năng lực kỹ thuật như kinh nghiệm chung trong các hợp đồng tương tự đã thực hiện và kinh nghiệm cụ thể các dự án tương tự trong vòng 10 năm qua. Tư vấn có ít nhất 1 hợp đồng tương tự thực hiện ở khu vực Đông Nam Á trong vòng 5 năm gần đây.

b) Năng lực của Tư vấn: Các Tư vấn vào danh sách ngắn phải là các công ty tư vấn có đủ các chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế và trong nước liên quan đến các dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các chức danh: Quản lý dự án, chuyên gia quản lý hợp đồng, chuyên gia công nghệ thông tin, chuyên gia lập chi phí dự toán, chuyên gia pháp lý, kỹ sư kết cấu xây dựng, kỹ sư vận hành nhà máy xử lý nước thải (Các công ty tư vấn không yêu cầu cung cấp hồ sơ, CV của các chuyên gia trong Hồ sơ quan tâm nhưng phải nêu số lượng chuyên gia mà họ phải sẵn sàng phù hợp với các tiêu chí danh sách ngắn).

c) Năng lực tài chính: Các Tư vấn cần cung cấp thông tin thể hiện tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính trong 3 năm qua (2013, 2014 và 2015).

Các tư vấn quan tâm phải cung cấp các thông tin (brochures, hồ sơ, mô tả chuyên ngành kinh doanh chính, và tình hành kinh doanh các năm, năng lực trong lĩnh vực thực hiện, tổ chức quản lý và kỹ thuật, năng lực chung và số chuyên gia, kinh nghiệm thực hiện bao gồm kinh nghiệm công trình tương tự, kinh nghiệm trong điều kiện tương tự, sự sẵn sàng các chuyên gia có kỹ năng phù hợp, năng lực tài chính, tính hợp lệ, hình thức liên kết, v.v…) thể hiện năng lực thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên, Hồ sơ quan tâm (EOIs) nên hạn chế từ 30 – 45 trang (không bao gồm hồ sơ minh họa liên quan).

  1. Tư vấn quan tâm có thể tham khảo đoạn 1.9 Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới:Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers tháng 1, 2011, điều chỉnh tháng 7, 2014 (“Hướng dẫn tư vấn”), về chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.
  1. Tư vấn có thể liên kết với các công ty tư vấn khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực.
  1. Một tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức QCBS được nêu trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, tháng 1, 2011, điều chỉnh tháng 7, 2014.
  1. Thông tin thêm có thể được cung cấp tại địa chỉ dưới trong giờ làm việc từ08:00hrs đến 17:00hrs, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
  1. Hồ sơ quan tâm có thể nộp tại địa chỉ bên dưới muộn nhất là 15:00 pm ngày 25 tháng 4 năm 2016.

Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố  – giai đoạn 2

Ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban quản lý đầu tư

Địa chỉ: Lầu 8, số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 3914 2903                     Fax: 84-8) 3914 2983

Trân trọng,

Giám đốc

Ông Vương Hải Long

Tin khác đã đăng