Mời Bày tỏ quan tâm gói thầu TV-09:Tư vấn cập nhật và điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước TP.HCMYÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN TƯ VẤN)   Nước: Việt Nam Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (viết tắt là “HCMCES-2”) Khoản vay: IBRD Loan No. 8460-VN/IDA Credit No. 5568-VN Tên gói thầu: Tư vấn cập nhật và […]

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN TƯ VẤN)

 

Nước: Việt Nam

Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (viết tắt là “HCMCES-2”)

Khoản vay: IBRD Loan No. 8460-VN/IDA Credit No. 5568-VN

Tên gói thầu: Tư vấn cập nhật và điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước TP.HCM

Số tham chiếu (như Kế hoạch lựa chọn nhà thầu): TV-09

 

1.      Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhận khoản vay từ Ngân hàng Thế giới cho dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chi Minh (HCMCES-2), và dự kiến sử dụng một phần để thực hiện dịch vụ tư vấn.

2.      Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm: nghiên cứu để phát triển một quy hoạch tổng thể quản lý nước thải và thoát nước. Báo cáo quy hoạch tổng thể (MPR) phải thể hiện tầm nhìn đến năm 2050 và bao gồm một quy hoạch tổng thể (MP) các hạng mục ưu tiên sẽ được thực hiện từ đây đến năm 2025. Hệ thống thoát nước thải và nước mưa thường gắn liền với nhau, khi hầu hết ở các quận ở thành phố sử dụng hệ thống cống chung đối với nước thải và nước mưa. Thêm nữa, thoát nước gắn với kiểm soát ngập lụt. Trong khi đó quy hoạch tổng thể nên xem xét các biện pháp kiểm soát ngập lụt và kể cả ảnh hưởng của chúng đối với hệ thống thoát nước, quy hoạch tổng thể này sẽ phát triển tầm nhìn và quy hoạch tổng thể về các biện pháp chống ngập như là hồ điều hòa, đê, cửa ngăn triều v.v…

Tuy vậy,  Báo cáo quy hoạch tổng thể sẽ bao gồm các chi tiết về xử lý nước thải và quản lý chất thải hầm cầu, bao gồm cả việc xử lý.

Báo cáo tổng thể sẽ xác định các biện pháp thể chế, kết cấu và không kết cấu cần thiết để đáp ứng các mục tiêu cung cấp dịch vụ của thành phố về thu gom và xử lý nước thải và chất thải hầm cầu cũng như thoát nước.

Dịch vụ dự kiến sẽ bắt đầu triển khai tháng 12/2016 và kéo dài 24 tháng.

3.      Ban quản lý đầu tư (IMA) dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh mời các công ty tư vấn thích hợp (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ. Tư vấn quan tâm sẽ cung cấp thông tin thể hiện năng lực của mình theo yêu cầu và có kinh nghiệm phù hợp thực hiện dịch vụ. Tiêu chí danh sách ngắn là:

a.      Kinh nghiệm của Tư vấn: Tư vấn cần giới thiệu năng lực kỹ thuật như kinh nghiệm chung trong các hợp đồng tương tự đã thực hiện và kinh nghiệm cụ thể các dự án tương tự trong vòng 10 năm qua. Tư vấn có ít nhất 1 hợp đồng tương tự thực hiện ở khu vực Đông Nam Á trong vòng 5 năm gần đây.

b.      Năng lực của Tư vấn: Các Tư vấn vào danh sách ngắn phải là các công ty tư vấn có đủ các chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế và trong nước liên quan đến các dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các chức danh: Trưởng đoàn, kỹ sư thủy lực, kỹ sư thiết kế, quy hoạch đô thị, kỹ sư xử lý nước thải, phó trưởng đoàn (Các công ty tư vấn không yêu cầu cung cấp hồ sơ, CV của các chuyên gia trong Hồ sơ quan tâm nhưng phải nêu số lượng chuyên gia mà họ phải sẵn sàng phù hợp với các tiêu chí danh sách ngắn).

c.      Năng lực tài chính: Các Tư vấn cần cung cấp thông tin thể hiện tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính trong 3 năm qua (2013, 2014 và 2015).

Các tư vấn quan tâm phải cung cấp các thông tin (brochures, hồ sơ, mô tả chuyên ngành kinh doanh chính, và tình hình kinh doanh các năm, năng lực trong lĩnh vực thực hiện, tổ chức quản lý và kỹ thuật, năng lực chung và số chuyên gia, kinh nghiệm thực hiện bao gồm kinh nghiệm công trình tương tự, kinh nghiệm trong điều kiện tương tự, sự sẵn sàng các chuyên gia có kỹ năng phù hợp, năng lực tài chính, tính hợp lệ, hình thức liên kết, v.v…) thể hiện năng lực thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên, Hồ sơ quan tâm (EOIs) nên hạn chế từ 30 – 45 trang (không bao gồm hồ sơ minh họa liên quan).

4.      Tư vấn quan tâm có thể tham khảo đoạn 1.9 Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới:Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers tháng 1, 2011, điều chỉnh tháng 7, 2014 (“Hướng dẫn tư vấn”), về chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

5.      Tư vấn có thể liên kết với các công ty tư vấn khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực.

6.      Một tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức QCBS được nêu trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, tháng 1, 2011, điều chỉnh tháng 7, 2014.

7.      Thông tin thêm có thể được cung cấp tại địa chỉ dưới trong giờ làm việc từ08:00hrs đến 17:00hrs, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

8.      Hồ sơ quan tâm có thể nộp tại địa chỉ bên dưới muộn nhất là 15:00 PM ngày 02/5/2016.

 

Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố – giai đoạn 2

Ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban quản lý đầu tư

Địa chỉ: Lầu 8, số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 3914 2903                     Fax: 84-8) 3914 2983

 

Trân trọng,

Giám đốc

Ông Vương Hải Long

Tin khác đã đăng