Quảng Bình: Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt hồ Phú VinhHồ chứa nước Phú Vinh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là công trình thủy nông thuộc vào loại lớn nhất miền Trung với sức chứa hơn 22,33 triệu m3 nước. Để bảo vệ nguồn nước hồ, mới đây, UBND tỉnh đã có Công văn số 1859/UBND-TNMT về việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước sinh hoạt của hồ.

ho-phu-vinh
Hồ Phú Vinh, nguồn nước quan trọng cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố Đồng Hới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án di dời, tháo dỡ và chấm dứt hoạt động chăn nuôi trong lưu vực hồ có xả thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý vào lòng hồ, gây ô nhiễm nguồn nước hồ Phú Vinh. Thông báo cho các hộ dân không được chăn thả gia súc, gia cầm (trâu, bò…) trong lưu vực hồ. Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, xử lý theo thẩm quyền đối với đối tượng xâm canh, sản xuất tự phát không theo quy hoạch, quy trình kỹ thuật gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại lưu vực hồ Phú Vinh theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ nguồn nước, kiểm soát hoạt động có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước hồ Phú Vinh; hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, không gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước hồ Phú Vinh.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Trại giam Đồng Sơn, Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại giữ nguyên hiện trạng cây trồng hiện có trong lưu vực hồ; không được canh tác, trồng mới trở lại đối với cây hoa màu các loại sau khi hết vụ thu hoạch, cây ăn quả, cây cao su, hồ tiêu, rừng trồng sản xuất hết chu kỳ kinh tế; thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường nguồn nước hồ Phú Vinh.

Nguồn: Yên Thi – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng