Rà soát để tăng thu từ đấtĐó là một trong những chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội tại Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

ra-soat-de-tang-thu-tu-dat

Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện, thị xã. Kế hoạch sử dụng đất của các quận, huyện, thị xã phải thể hiện nội dung quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhu cầu bố trí vốn (nếu ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Thành phố) và thời gian ứng vốn.

Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất phải có quy chế quản lý, sử dụng đất, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư và xây dựng và phải nghiêm túc thực hiện theo quy chế đó. Quy hoạch chi tiết các khu đất nhỏ lẻ, các khu đất tại khu vực nông thôn ngoại thành để bán đấu giá cho các hộ gia đình tự xây dựng nhà ở phải theo hướng đô thị, văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, ưu tiên diện tích đất cây xanh công cộng.

Yêu cầu Sở Xây dựng, TN&MT, Quy hoạch Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã không công nhận và xét cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

Hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết để tăng các chỉ tiêu sử dụng đất sau khi đấu giá quyền sử dụng đất. Các trường hợp đặc biệt phải được cho phép của tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố và phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo quy định và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nộp ngân sách Thành phố.

Thành phố Hà Nội đồng thời yêu cầu chính quyền cấp quận, huyện, thị xã và xã, phương, thị trấn tăng cường quản lý đất thuộc quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng. Chỉ đấu giá cho thuê để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản với thời hạn sử dụng đất không quá 05 (năm) năm theo quy định của Luật Đất đai 2013, nghiêm cấm việc tự ý đấu giá, giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép.

Nguồn: Bích Đào – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng