Thông báo mời quan tâm gói thầu TV-01: Tư vấn Giám sát Thi công cho tuyến cống bao và nhà máy xử lý nước thảiYÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM Gói thầu TV-01: Tư vấn Giám sát Thi công cho tuyến cống bao và nhà máy xử lý nước thải Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố […]

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Gói thầu TV-01: Tư vấn Giám sát Thi công cho tuyến cống bao và nhà máy xử lý nước thải

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Giai đoạn 2 (VSMTTP-GD2) và dự kiến áp dụng một phần khoản tài trợ tiến hành cho các dịch vụ tư vấn.

 Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) liên quan đến quản lý thi công và giám sát hàng ngày hai hợp phần chính quan trọng của dự án:

  1.     Thi công một tuyến cống bao dài 8km đường kính 3200mm, sử dụng công nghệ không rãnh, tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác thi công dự kiến kéo dài 36 tháng và chi phí dự toán xấp xỉ khoảng 80 triệu đô la Mỹ;
  2.          Hợp đồng thiết kế, thi công và vận hành (DBO) Nhà máy Xử lý Nước thải công suất 480.000 m3/ngày tại hợp lưu Sông Sài Gòn và Sông Đồng Nai, ở Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác thiết kế và thi công dự kiến kéo dài 64 tháng, trong khi hợp phần vận hành và bảo dưỡng sẽ tiến hành trong 59 tháng khác. Tổng chi phí dự toán xấp xỉ khoảng 307 triệu đô la Mỹ.

 Dịch vụ Tư vấn Giám sát Thi công sẽ chỉ cho giai đoạn thi công Tuyến cống bao và Nhà máy Xử lý Nước thải. Dự kiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2016 và kéo dài 64 tháng. Tiếp tục dịch vụ trong 59 tháng cho thời gian Vận hành & Bảo dưỡng là một phương án mà sẽ được quyết định ở giai đoạn sau.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời bày tỏ quan tâm vào giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 7 tháng 5 năm 2015 đến 17h00 ngày 04 tháng 6 năm 2015.

Ban Quản lý Đầu Tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Vương Hải Long –  Giám đốc IMA

Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt (Lầu 8), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3914 2903              Fax: 84-8) 3914 2983

Tin khác đã đăng