Thông báo mời quan tâm gói TV-07: Tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trườngTHƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN) Quốc gia: Việt Nam Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 Khoản tín dụng số: 5568-VN Tên gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường. Mã hiệu gói thầu: TV-07  Chính phủ […]

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Quốc gia: Việt Nam
Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh –

Giai đoạn 2

Khoản tín dụng số: 5568-VN
Tên gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường.
Mã hiệu gói thầu: TV-07

 Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 (VSMTTP-GĐ2) và dự kiến sử dụng một phần khoản tài trợ thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường.

Dịch vụ tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường (“Dịch vụ”), mục tiêu chủ yếu là giám sát việc tuân thủ các quy định về môi trường của Ngân hàng Thế giới (WB) và Luật Môi trường của Việt Nam trong quá trình thi công của dự án.

Dịch vụ tư vấn chủ yếu sẽ bao gồm:

i.      Trên cơ sở khung quản lý môi trường đã được phê duyệt, lập kế hoạch quản lý, giám sát độc lập về môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án;

ii.      Giám sát việc tuân thủ các quy định của WB và Luật Việt nam về công tác đảm bảo môi trường an sinh xã hội suốt quá trình thi công các hạng mục thuộc phạm vi của dự án;

iii.     Lập các báo cáo kết quả giám sát định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý, các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

iv.       Phối hợp hỗ trợ Chủ đầu tư trong các chuyến công tác của WB (nếu có).

Dịch vụ tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường  dự kiến bắt đầu vào Quý 4 năm 2015 và thời gian thực hiện là 72 tháng.

Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLĐT) mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện hợp lệ bày tỏ sự quan tâm cho việc cung cấp dịch vụ này. Các Nhà tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có trình độ cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện các dịch vụ.

Tiêu chí lựa chọn tư vấn là:

a)     Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ tư vấn này.

b)      Kinh nghiệm làm các công việc tương tự trong các dự án được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế hoặc đa phương;

c)     Có kiến thức và kinh nghiệm vững chắc các quy định của Pháp luật Việt Nam về môi trường và quy định của WB về chính sách môi trường;

d)     Sẵn sàng và tính đầy đủ về các chuyên gia chủ chốt, phương tiện, thiết bị….

Đơn vị tư vấn có thể liên kết với các công ty khác theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực của mình.

Việc tuyển chọn tư vấn được tiến hành theo phương pháp đấu thầu Tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS) và như nêu trong Tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới“Hướng dẫn tuyển chọn và Thuê Tư vấn và Những hướng dẫn cho Đấu thầu mua sắm trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, được ban hành vào tháng 01 năm 2011, được điều chỉnh vào tháng 7 năm 2014”.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 09h00 đến 17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (kể từ ngày 28/10/2015).

Hồ sơ quan tâm phải được gửi bằng văn bản (bản cứng) đến địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 (giờ địa phương) ngày 11/11/2015.

Ban Quản lý Đầu Tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ông. Phan Văn Hiển – Phó Giám đốc.

Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt (Lầu 8), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-8) 3914 2903                    Fax: (84-8) 3914 2983

                                                                                               KT/ GIÁM ĐỐC

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                 Phan Văn Hiển

Tin khác đã đăng