Thông báo mời quan tâm gói TV-08: Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trườngTHƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (Dịch vụ tư vấn) Quốc gia: Việt Nam Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 Khoản tín dụng số: 5568-VN Tên gói thầu: Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường. Mã hiệu gói thầu: TV-08 Chính […]

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(Dịch vụ tư vấn)

Quốc gia: Việt Nam
Tên dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh –

Giai đoạn 2

Khoản tín dụng số: 5568-VN
Tên gói thầu: Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường.
Mã hiệu gói thầu: TV-08

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 (VSMTTP-GĐ2) và dự kiến sử dụng một phần khoản tài trợ thực hiện dịch vụ tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường.

Dịch vụ tư vấn tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường (“Dịch vụ”) bao gồm: Hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác Truyền thông về dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2);

1)     Xây dựng các chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, làm cho người dân Tp. HCM và người dân cả nước hiểu rõ về mục đích, mục tiêu và kết quả tích cực của dự án khi hoàn thành đầu tư trên cơ sở kế thừa thành quả của dự án giai đoạn 1 của dự án; Đồng thời xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các cấp, các tổ chức xã hội.

2)     Nhiệm vụ cốt lõi của chương trình/kế hoạch truyền thông tập trung nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, huy động sự tham gia tích cực vào các hoạt động/dịch vụ của dự án/tham gia đấu nối vào hệ thống thoát nước và chi trả phí cho các dịch vụ này; Khuyến khích cộng đồng thực hiện các hành vi vệ sinh tạo sự thay đổi cơ bản về nhận thức và hành vi của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường…; Xây dựng các tài liệu, phim tuyên truyền, cổ động….

Dịch vụ tư vấn chủ yếu sẽ bao gồm

  • Xây dựng kế hoạch hành động tổng thể về truyền thông cho dự án;
  • Thực hiện kế hoạch hành động tổng thể về truyền thông;
  • Xây dựng hệ thống các chỉ số giám sát và đánh giá cho hoạt động truyền thông và lập báo cáo cho Chủ đầu tư về quá trình thực hiện kế hoạch hành động tổng thể về truyền thông.

Dịch vụ Tư vấn Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường dự kiến bắt đầu vào Quý 4 năm 2015 và thời gian thực hiện là 36 tháng.

Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLĐT) mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện hợp lệ bày tỏ sự quan tâm cho việc cung cấp dịch vụ này. Các Nhà tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có trình độ cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện các dịch vụ.

Tiêu chí lựa chọn tư vấn là:

  1. a) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn tham gia thực hiện các dự án trong lĩnh vực tư vấn truyền thông trong 05 năm vừa qua (2010 đến nay);
  2. b) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn liên quan công tác Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường: Xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện truyền thông và các chỉ số giám sát và đánh giá… trong 03 năm vừa qua (2012 đến nay);
  3. c) Tính đáp ứng sẵn sàng và tính đầy đủ về các chuyên gia chủ chốt, phương tiện thiết bị….

Đơn vị tư vấn có thể liên kết với các công ty khác theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ.

Việc tuyển chọn tư vấn được tiến hành theo phương pháp đấu thầu Tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS) và như nêu trong Tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới“Hướng dẫn tuyển chọn và Thuê Tư vấn và Những hướng dẫn cho Đấu thầu mua sắm trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, được ban hành vào tháng 01 năm 2011, được điều chỉnh vào tháng 7 năm 2014”.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 09h00 đến 17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (kể từ ngày 28/10/2015).

Hồ sơ quan tâm phải được gửi bằng văn bản (bản cứng) đến địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 (giờ địa phương) ngày 11/11/2015.

Ban Quản lý Đầu Tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ông. Phan Văn Hiển – Phó Giám đốc.

Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt (Lầu 8), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-8) 3914 2903

Fax: (84-8) 3914 2983

KT/ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Hiển

Tin khác đã đăng