Thông báo về nhắn tin cung cấp thông tin kết quả giải quyết hồ sơ nhà, đất trên địa bàn Quận 2(Website quận 2) – Để đáp ứng kịp thời thông tin kết quả giải quyết hồ sơ nhà, đất trên địa bàn Quận 2 cho nhân dân, tiết kiệm chi phí đi lại của nhân dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 2 thông báo:

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tra cứu tình trạng, kết quả giải quyết hồ sơ nhà, đất trên địa bàn Quận 2 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 2 tiếp nhận, vui lòng nhắn tin theo cú pháp:

HSDC<dấu cách>Q2<dấu cách><Dãysốbiênnhận> gửi đến tổng đài 8383”.

tin-nhan

Hệ thống tổng đài sẽ phục vụ cung cấp thông tin cho nhân dân trong thời gian 24/24 giờ, kể cả ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ, trên phạm vi cả nước.

Nguồn: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 2/ Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng