Triển khai kế hoạch xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đấtUBND Tp.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

quan-ly-su-dung-dat
Ảnh minh họa 

Việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Hà Nội giai đoạn tới sẽ được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn thành phố, tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai đối với một số UBND quận, huyện, thi xã và UBND xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn Thành phố là nhiệm vụ chính trong năm 2016. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã của mỗi huyện; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp xã thuộc mỗi quận, huyện, thị xã.

Năm 2017, Hà Nội sẽ thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp.  Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố chủ động phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Thành phố Hà Nội và 2 đơn vị cấp huyện; Giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tại 5 đơn vị cấp huyện.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp là kế hoạch năm 2018. Theo đó, Hà Nội sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 3 đến 5 khu công nghiệp, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Đối với năm 2018, Hả Nội ưu tiên thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp. Cụ thể, sẽ thanh tra 20 cơ sở, tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên toàn thành phố .

Năm 2020- năm cuối tron kế hoạch này, Hà Nội sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Dự kiến sẽ kiểm tra tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp Thành phố và tại 5 đơn vị cấp huyện.

Nguồn: Moitruong

Tin khác đã đăng