Trồng dâu nuôi tằm: Ít hóa chất, lợi môi trườngVề huyện Đạ Tẻh để tìm hiểu về việc trồng cây dâu tằm ít hóa chất, lợi môi trường và mang lại kinh tế cao cho nông dân.

Nguồn: LTV

Tin khác đã đăng