Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh bảo vệ sức khỏe và môi trường​Việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh giải quyết hai mục tiêu cơ bản là diệt trừ mầm bệnh không để phát tán ra môi trường và biến chất thải thành phân bón hữu cơ tăng độ màu mỡ cho đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và an toàn khi sử dụng, giải quyết nguy cơ về sức khỏe và môi trường.

Tin khác đã đăng