Bài giảng “Giáo dục – Truyền thông môi trường”Khái niệm Giáo dục môi trường (GDMT) được hình thành ở nước Anh, do giáo sư Sir Patrick Geddes – một nhà thực vật học người Scotland. Ông là người tiên phong trong lĩnh vực quy hoạch thị trấn và nông thôn. Ông đã chỉ ra mối liên hệ quan trọng giữa chất lượng môi trường với chất lượng giáo dục từ năm 1892. Geddrs cũng là người đi đầu trong việc giảng dạy những chiến lược tạo cơ hội cho người học tiếp xúc với môi trường xung quanh.

Sau khi mối quan hệ giữa chất lượng giáo dục và chất lượng môi trường được thừa nhận vào cuối thế kỷ XVIII, khái niệm GDMT đã phát triển rất nhanh, với nhiều cách nhìn nhận khác nhau về khái niệm, cách thực hiện và kết quả của GDMT.

Trước những năm 1960, lĩnh vực gần gũi nhất với GDMT là các nghiên cứu thiên nhiên, nghiên cứu nông thôn và điều tra hiện trường. Vào thời gian này việc nghiên cứu các loài được thực hiện riêng lẻ để tìm hiểu về đặc điểm riêng, hành vi và nhu cầu của chúng. Sau đó, khái niệm Sinh thái ra đời, mối quan hệ tương tác giữa các loài với nhau cũng như giá trị của các hệ sinh thái bắt đầu được đánh giá đúng.

Năm 1972, tại hội nghị toàn cầu lần thứ nhất về môi trường được tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển), khái niệm GDMT chính thức ra đời. Sự ra đời của GDMT góp phần giúp con người nhận thức rõ hơn tác động của mình đối với môi trường. Tiếp theo hội nghị Stockholm, một số hội nghị quốc tế khác về GDMT đã dược nhóm họp, trong đó có hội nghị ở Belgrade (1975). Tại đây, định nghĩa đầu tiên về GDMT được đề xuất. Năm 1977, Hội nghị liên chính phủ về GDMT – tổ chức ở Tbilisi (Nga) đã chính thức đưa ra định nghĩa và các nguyên tắc của GDMT.

Năm 1980, Chiến lược Bảo tồn thế giới nhấn mạnh bản chất tương hỗ của tất cả các hợp phần trong sinh quyển, trong đó có cả xã hội loài người. Theo đó, mỗi hành vi và quyết định phát triển của con người đều liên quan trực tiếp tới tương lai các hệ thống hỗ trợ cuộc sống trên hành tinh. Chiến lược này kêu gọi một “đạo đức” mới trong xã hội loài người. Nghĩa là con người hãy chung sống hài hòa với thế giới tự nhiên mà con người vốn phải phụ thuộc để sinh tồn và phát triển.

“Xét cho cùng, chỉ có thể đạt được các mục tiêu bảo tồn nếu toàn thể xã hội loài người thay đổi cách ứng xử với môi trường. Nhiệm vụ của GDMT là nuôi dưỡng, củng cố những thái độ và hành vi phù hợp với đạo đức mới” (IUCN, 1980).

Năm 1987, Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về GDMT tổ chức ở Maxcova thừa nhận rằng nhiều sáng kiến GDMT trong số những sáng kiến đầu tiên đã thất bại. Một trong các nguyên nhân là GDMT được dạy như một môn học riêng trong chương trình đào tạo, chúng nặng về lý thuyết và thiếu thực hành. Sau hội nghị, các hoạt động hiện trường bùng nổ. Các hiệp hội được thành lập ở nhiều nước và mọi nỗ lực đều đi theo định hướng “suy nghĩ ở cấp toàn cầu và hành động ở cấp địa phương”.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil, năm 1992, các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đã xây dựng và nhất trí về chiến lược chung nhằm định hướng phát triển bền vững cho quốc gia của mình, nghĩa là “phát triển để thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Hội nghị cũng nhất trí rằng bảo vệ môi trường và phát triển không chỉ gây ra nhiều xung đột mà trên thực tế còn có quan hệ tương tác lẫn nhau trên mọi phạm vi, từ cấp địa phương, cấp quốc gia, cấp vùng đến cấp toàn cầu. Điều này làm cho GDMT bao hàm thêm nội dung liên quan đến “phát triển”.

Năm 2002, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về phát triển bền vững được tổ chức tại Johannesbug, Nam Phi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí rằng bản chất của việc phấn đấu để đạt được phát triển bền vững là một quá trình học hỏi. Để phát triển bền vững, cần có những công dân năng động, có kiến thức, đồng thời cần có những người ra quyết định nhiệt huyết, được thông tin đầy đủ và có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn về những vấn đề phức tạp, liên đới mà xã hội đang phải đối mặt như kinh tế, xã hội và môi trường. Như vậy, mục đích của GDMT là một phần mục đích của tất cả các hoạt động giáo dục.

>> Tải bản đầy đủ

Tin khác đã đăng