Hà Giang xử lý vi phạm đất đaiMới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016 – 2020.

Ảnh minh họa

Theo nội dung thanh tra năm 2017 về việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp, trong đó, Sở TN&MT tổ chức thanh tra 1 đơn vị đất cấp tỉnh, 3 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã; UBND cấp huyện tổ chức thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp xã thuộc mỗi huyện và tổng hợp báo cáo kết quả gử về UBND tỉnh.

Nội dung thanh tra tập trung và các thủ tục lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký lần đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; thực hiện trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất tại các huyện, thành phố….

Cũng theo kế hoạch, năm 2018, sẽ tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại KCN, CCN.

Năm 2019, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý sử dụng đất  tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp.

Năm 2020, tập trung thanh tra việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất lúa.

Nguồn: Phương Anh – TN&MT

Tin khác đã đăng