Hà Nội: Bám sát kế hoạch cấp sổ đỏÔng Lê Thanh Nam, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đến thời điểm này Hà Nội còn khoảng 131.000 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ.

Trong khi đó, từ ngày 3/3/2017, Nghị định 01 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực đã mở rộng thêm một số trường hợp đất có vướng mắc vẫn được xem xét cấp sổ đỏ, đặc biệt là đối với các trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008. Với quy định này các trường hợp mua bán viết tay cũng như các trường hợp khác đủ điều kiện sẽ được xem xét cấp sổ đỏ trong quý II, còn những trường hợp bất khả kháng không thể xem xét được thì người dân làm thủ tục đăng ký kê khai lần đầu để tập trung quản lý.

Theo kế hoạch ngày 30/6, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành công tác đăng ký, cấp sổ đỏ. lần đầu. Do khối lượng hồ sơ cần xem xét giải quyết để cấp sổ đỏ rất lớn, các cơ quan chức năng Hà Nội đang chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện để sớm triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm sổ đỏ qua mạng internet. Nếu việc triển khai qua internet thành công, sẽ giảm được nhiều thời gian cho cơ quan nhà nước cũng như người dân, đồng thời tiếp tục minh bạch hóa quá trình cấp sổ đỏ.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng