Nghệ An: Siết quản lý các dự án kinh doanh bất động sảnTăng nguồn thu cho ngân sách, làm thay đổi bộ mặt của đô thị và đáp ứng được một phần nhu cầu nhà ở cho nhân dân…Đó là những tác động tích cực của các dự án kinh doanh bất động sản đang hiện hữu ở Nghệ An.

Tp Vinh có 11 chủ đầu tư bất động sản còn nợ tiền sử dụng đất, với tổng số tiền gần 187 tỷ đồng 
*Thu hơn 969 tỷ đồng tiền sử dụng đất 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 125 dự án đầu tư kinh doanh bất động sản với diện tích 1.206,8 ha đất, tập trung chủ yếu ở Thành phố Vinh và một số huyện như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thị xã Cửa Lò và Thị xã Thái Hoà.

Để các dự án này phát huy hiệu quả, những năm qua, UBND tỉnh và các ngành, các địa phương có dự án đã tạo điều kiện và hỗ trợ để các chủ đầu tư thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và giải quyết các tồn tại, vướng mắc; đồng thời xử lý kịp thời các thủ tục hành chính về xác định giá đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ đầu tư để thực hiện dự án và cấp 2.655 giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và căn hộ chung cư của các dự án.

Xét về hiệu quả kinh tế, tính đến ngày 15/3/2017, tổng số thu lũy kế tiền sử dụng đất các dự án bất động sản trên địa bàn toàn tỉnh là 969,3 tỷ đồng. Lãnh đạo Chi cục thuế Thành phố Vinh cho biết: Hiện trên địa bàn thành phố có 11 chủ đầu tư bất động sản còn nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền gần 187 tỷ đồng.

Bên cạnh những bất cập về tiền sử dụng đất, một số dự án bất động sản tại tỉnh Nghệ An còn mắc sai phạm ngay trong việc triển khai. Đơn cử như chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc mới thực hiện một phần đã đưa đất vào sử dụng nhưng chưa lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thẩm định điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Một số dự án đã được giao đất nhưng không thực hiện đúng tiến độ xây dựng, xây dựng công trình không đúng thiết kế cơ sở đã được duyệt gây khó khăn cho việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho người nhận chuyển nhượng,…

*Tiếp tục kiểm tra các dự án

Khắc phục những hạn chế trên, trong quý II năm 2017, Sở TN&MT Nghệ An sẽ thực hiện kiểm tra các dự án, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở sẽ kiểm tra thủ tục hồ sơ của dự án; kiểm tra việc sử dụng đất, xây dựng nhà ở; kiểm tra kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính; kiểm tra việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác (bao gồm: Cấp GCN cho chủ đầu tư, cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng); kiểm tra việc thực hiện chuyển nhượng QSD đất đối với dự án được chuyển nhượng theo hình thức phân lô, bán nền.

Kết quả kiểm tra sẽ nắm được chính xác thực trạng thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến thời điểm kiểm tra của các Chủ đầu tư để phục vụ xây dựng các báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và HĐND tỉnh (khi có yêu cầu); tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xử lý vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện các dự án để làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, để thu tiền sử dụng đất các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, cơ quan thuế đang tiếp tục thực hiện rà soát tiền sử dụng đất còn phải nộp của từng dự án và áp dụng mọi biện pháp theo quy định để thu tiền cho ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng