Nhiều chính sách ưu đãi về đất cho doanh nghiệpMới đây, Tỉnh ủy Thái Bình đã thống nhất chủ trương về việc cho doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, góp phần thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung sẽ được Thái Bình dành nhiều ưu đãi khi thuê đất

Theo đó, doanh nghiệp thuê đất của người được Nhà nước giao đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, tuân thủ pháp luật và bảo đảm ổn định tình hình chính trị – xã hội của địa phương.

Thời gian cho thuê đất, giá và phương thức thanh toán theo thỏa thuận giữa bên thuê đất và bên cho thuê đất trên cơ sở quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương có trách nhiệm hỗ trợ bên thuê đất và cho thuê đất trong quá trình làm thủ tục. Đối với bên thuê đất, trên cơ sở nhu cầu của dự án tạo điều kiện thu hút lao động địa phương, ưu tiên những hộ đã cho thuê đất.

Được biết, trước đó, tỉnh Thái Bình cũng ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: được thuê đất với mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; Miễn tiền thuê đất từ 11 năm đến 15 năm đầu thực hiện dự án…

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng