Ô nhiễm do xe cộ lớn hơn do khu công nghiệpTheo Sở GTVT TP.HCM, môi trường không khí tại TP.HCM hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt động giao thông.

Ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn TP.HCM chủ yếu do các phương tiện giao thông gây ra, chiếm tỉ lệ 97,64%, số liệu đo đạc vượt quy chuẩn Việt Nam tại 12 vị trí quan trắc ảnh hưởng của hoạt động giao thông tới môi trường xung quanh.
Đối với các hoạt động của dân cư và các hoạt động công nghiệp cũng gây ra tiếng ồn nhưng đều thấp hơn quy chuẩn Việt Nam. Đồng thời, chất lượng không khí TP hiện vẫn còn ô nhiễm, các chỉ tiêu hầu hết không đạt quy chuẩn quy định.
Kết quả quan trắc ô nhiễm không khí quý 2-2016 cho thấy so với cùng kỳ năm 2015, chất lượng không khí tại nhiều vị trí quan trắc có nồng độ các chỉ tiêu tăng.
Cụ thể, 7/15 vị trí có CO tăng 1,11 -2,18 lần, 11/15 vị trí có bụi tăng 1,02-1,64 lần, 8/15 vị trí có NO2 tăng 1,02-1,31 lần.
Về tiếng ồn, ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn TP chủ yếu do các xe cộ gây ra. Theo đó, kết quả quan trắc mức ồn trung bình trong quý 2-2016 tại 19 vị trí quan trắc dao động từ 51,95-81,30 Dba, với 58,92% giá trị quan trắc không đạt quy chuẩn Việt Nam.
Theo đó, có lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy tham gia giao thông có dung tích từ 175cm3 trở lên trong giai đoạn 2018-2020.Từ tình hình ô nhiễm trên, Sở GTVT TP kiến nghị Thủ tướng sớm thông qua đề án kiểm tra khí thải xe máy do Bộ GTVT đề xuất.
Sau năm 2020 kiểm tra đánh giá báo cáo Thủ tướng làm cơ sở triển giai giai đoạn tiếp theo kiểm tra khí thải xe máy đối với xe máy có dung tích dưới 175cm3.
Nguồn: tuoitre.vn

Tin khác đã đăng